Prawo energetyczne

Dzięki bardzo dobrej znajomości branży energetycznej, jesteśmy w stanie określić jej ograniczenia, perspektywy i wyzwania. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prawa energetycznego:

  • Doradztwo dla firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją gazu
  • Doradztwo dla firm zajmujących się dostarczaniem energii cieplnej
  • Składanie wniosków o udzielenie koncesji do Urzędu Regulacji Energetyki
  • Wsparcie dla odbiorców