Prawo Administracyjne

 

Pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, licencji, decyzji, wsparcie zarówno w odwołaniach od decyzji, jak i w skargach do sądu administracyjnego. Oferujemy:

  • Doradztwo prawne
  • Odwołania od decyzji
  • Składanie skarg do organów administracji publicznej
  • Składanie wniosków do organów administracji publicznej
  • Składanie skarg do sądu administracyjnego
  • Składanie wniosków do sądu administracyjnego
  • Redagowanie pism sądowych i zażaleń
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Reprezentacja przed organami administracji publicznej